Müjde

Home | Müjde

1. Allah sizi seviyor ve sizin için harika bir planı var!

Kutsal kitap der ki, “Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).

İsa dedi ki, “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10).

Ama problem şudur:

2. İnsan günahlıdır ve Allah’tan uzak düşmüştür.

“Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23).

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Allah’ın  armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).

İyi haber nedir öyleyse?

3.  Allah, Oğlu’nu bizim günahlarımızın bedelini ödemesi ve ölmesi için gönderdi!

İsa bizler sonsuz hayata sahip olalım, sonsuza dek O’nunla yaşayalım diye bizim yerimize öldü.

“Allah ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8).

Ama bu O’nun çarmıhtaki ölümüyle sonlanmadı. O ölümden dirildi ve yaşıyor!

“…Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi” (1.Korintliler 15:3-4).

İsa, Allah’a götüren tek yoldur.

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6).

4.  Allah’ın bağışlamasını kabul etmek ister misin?

Bizler kurtuluşumuzu kazanamayız; Allah’ın biricik Oğlu İsa Mesih’e  iman ettiğimiz de, Allah’ın lütfü aracığıyla kurtuluruz. Tüm yapmanız gereken şey, bir günahkar olduğunuza ve Mesih’in sizler için çarmıhta öldüğüne iman etmek ve onun bağışlamasını dilemektir. O sizi tanıyor ve seviyor. Allah için önemli olan yürekten olan davranışınız ve dürüstlüğünüzdür. Mesih İsa’yı kurtarıcınız olarak kabul etmeniz için aşağıdaki duayı edebilirsiniz:

“Rab İsa Mesih,

Hayatımda yapmış olduğum yanlış işler için senden özür dilerim. Şimdi senden bağışlanma istiyorum ve yapmış olduğum tüm yanlış şeyleri bırakıp, doğru olana dönüyorum. Çarmıhta benim yerime öldüğün ve beni günahlarımdan özgür kıldığın için sana şükrederim. Lütfen yaşamıma gel, beni Kutsal Ruh’unla doldur ve sonsuza dek benimle ol.

Teşekkürler, Rab İsa

Amin.”

Bu duayı ettiniz mi?

Evet ve daha ilerlemek istiyorum

Hayır ama daha fazla öğrenmek istiyorum