İsa Tanrı Mıdır?

Home | İsa Tanrı Mıdır?

İsa Tanrı Mıdır?

Kutsal Kitap İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu söyler fakat aynı zamanda Tanrı olduğunu da vurgular. Sadece İsa, kendisinin ve Baba’nın bir olduğunu söylemiştir (Yuhanna 10:30). O kendi ilahi doğasını ayrıca yaptığı mucizeler ve yaşadığı günahsız yaşam ile kanıtlamıştır.
Ayrıca biliyoruz ki İsa hem Tanrıdır hem de insandır. Çünkü O öldü ve dirildi. O ölümü yendi ve Cennette sonsuz bir yaşama sahip olabilmemiz için bir yol açtı (Yuhanna 14:19)
İsa’nın aksine, biz hepimiz günahlıyız ve Tanrı’nın mükemmel standardından yoksunuz. Günahın ücreti/bedeli ölümdür. Fakat Tanrı bizi sevdiği için, İsa Mesih olarak – insan benzeyişinde, yeryüzüne geldi. Ölümüyle günahımızın bedelini ödedi. Bu sadece Tanrı’nın yapabileceği bir şeydi (Yeşeya 43:25)

İsa bugün yaşıyor. O’nu sadece sıradan bir kişi gibi tanımakla yetinme. O’nu kişisel kurtarıcın ve dostun olarak tanı.

[ba-button link=“https://allahitanimak.com/gercek-hikayeler/” color=”red” target=”self”]Gerçek Hikayelere Bakın >>[/ba-button]         [ba-button link=“https://allahitanimak.com/bir-dua/soru/” color=”blue” target=”self”]Sorularınız Var Mı? »[/ba-button]

 

Bi Bak bakalım…

1. Tanrı seni seviyor ve senin için bir planı var!

Kutsal Kitap der ki, “ Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik Oğlunu [İsa Mesih’i] verdi. Öyle ki O’na iman eden hiç kimse mahvolmasın hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)
Jesus said, “I came that they may have life and have it abundantly” — a complete life full of purpose (John 10:10).
İsa dedi ki, “ Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” – tümüyle bir amaca sahip tam bir yaşam (Yuhanna 10:10)
Fakat bir problem var:

2. İnsan günahlıdır ve Tanrı’dan ayrı düşmüştür.

Bizler Kutsal Kitap’ın günah olarak adlandırdığı kötü şeyler yapmakta ya da kötü düşüncelere sahip olmaktayız. Kutsal Kitap der ki: “Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23)
Günahın ücreti ölüm yani Tanrı’dan ruhsal olarak ayrılmadır. (Romalılar 6:23).
İyi Haber?

3. Tanrı günahlarımız için kendi Oğlunu gönderdi!

İsa bizlerin yerine öldü öyle ki bizler sonsuzlukta yaşayabilelim.
“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8).
Fakat bu O’nun çarmıhtaki ölümü ile sonlanmadı. O dirildi ve Yaşıyor!
“Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. (1 Korintliler 15:3-4).
İsa Tanrı’ya giden Tek Yoldur.
İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. (Yuhanna 14:6)

4. Tanrı’nın bağışlamasını kabul etmek ister misin?

Bizler kendi kurtuluşumuzu kazanamayız; Bizler Tanrı’nın Oğlu’na yani İsa Mesih’e iman ettiğimizde Tanrı’nın lütfu aracılığıyla kurtuluruz. Tüm yapmamız gereken günahkar olduğumuza ve Mesih’in bizlerin günahları için öldüğüne iman etmek ve Ondan bağışlanma dilemektir. O sizi tanıyor ve seviyor. Onun ilgilendiği sizin yüreğinizin tutumu ve dürüstlüğünüzdür. Mesih’i kurtrıcınız olarak kabul etmek için aşağıda verilmiş olan duayı tekrarlamanızı tavsiye ederiz:

“Rab İsa Mesih,
Hayatımda yaptığım yanlış işler için senden özür dilerim. Senden bağışlanma diliyorum ve yanlış olarak yaptığımı bildiğim her şeyden şimdi dönüyorum. Beni günahtan özgür kılmak adına çarmıhta öldüğün için sana şükrederim. Lütfen yaşamıma gel ve Kutsal Ruh’un ile beni doldur. Ve sonsuza dek benimle ol.
Teşekkürler Rab İsa,
Amin.”

Bu duayı ettiniz mi?

[ba-button link=”https://allahitanimak.com/bir-dua/daha_derin/” color=”red” target=”self”]EVET, daha da ilerlemek isterim »[/ba-button]

[ba-button link=”https://allahitanimak.com/bir-dua/soru/” color=”blue” target=”self”]HAYIR, ama hala öğrenmek isterim »[/ba-button]