Allah'ın Kelamı ile İlgili Soru

Kuran'da İsa 'nın Mesih ve Allah'ın kelamı (sözü) olduğu bildirilmektedir. Aynı İncil'de bildirildiği gibi. Peki siz ve yakın çevreniz bu ayetler hakkında ne düşünüyorsunuz?